Jakich zleceń się podejmuję

Z chęcią podejmuję się szerokiego zakresu prac z dziedziny inżynierii oprogramowania. Jestem dostępny zarówno jako programista/projektant oprogramowania, który może podjąć się samodzielnej realizacji zlecenia lub dołączyć do już istniejącego zespołu. Posiadam także doświadczenie w realizacji większych projektów od zera i przeprowadzaniu ich przez wszystkie niezbędne etapy: analiza i spisanie specyfikacji, projekt techniczny, rekrutacja zespołu oraz koordynacja prac, implementacja, testy, wdrożenie, konserwacja i dalszy rozwój. Jestem także dostępny do któregokolwiek z tych etapów z osobna. Mogę dla Państwa przeprowadzić analizy wymagane do opisania pożądanej aplikacji lub systemu przy pomocy precyzyjnej specyfikacji. Wykonać audyt pracy wykonywanych przez inne podmioty zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania. Przejąć konserwacje i rozój już powstałego oprogramowania. Czy też wspomóc Państwa przedsięwzięcia swoją wiedzą jako niezależny konsultant.

Kontakt

W sprawie zlecenia proszę skontaktować się ze mną za mailowo lub telefonicznie:

Metody współpracy

Oprócz aspektów technicznych ważna jest dla mnie także ścisła współpraca z klientem aby dostarczyć produkt zoptymalizowany dla indywidualnych potrzeb. W tym celu zawsze sugeruję dwie metody współpracy: kaskadową i przyrostową, które są zestawione w poniższej tabeli.

   Kaskadowa Przyrostowa
 Specyfikacja  Na początku zlecenia określamy ścisła specyfikację, która pozostanie niezmienna podczas realizacji projektu. Uzgadniamy także konkretną cenę i czas realizacji.  Na początku zlecenia zostanie określena wstępna specyfikacja, którą będziemy mogli modyfikować podczas realizacji projektu. Cena i czas realizacji całego zlecenia są tylko wartościami szacowanymi.
 Realizacja  Program zostanie dostarczony gdy zostaną w nim zaimplementowane wszystkie funkcje określone w specyfikacji.  Program będzie dostarczany stopniowo. Co oznaczą że dostarczane będą kolejne wersje programu wzbogacane o coraz to nowe funkcje, aż do czasu gdy program osiągnie funkcjonalność uzgodnioną w wstępnej specyfikacji.
 Płatności  Zapłata następuje w dwóch etapach: małej przedpłaty przez podjęciem pracy i reszty należności po oddaniu programu zgodnego ze specyfikacją.  Za każdym razem uzgadniamy cenę rozszerzenia programu do kolejnej wersji i zapłata następuje po jej zrealizowaniu.
 Podsumowanie  Zalecane przy małych projektach, gdzie łatwo można określić ostateczny kształt programu.  Zalecane przy większych projektach, gdzie program będzie musiał być ciągle dostosowywany do zmieniających się potrzeb.

Forma umowy

Realizację zlecenia mogę rozpocząć zarówno na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Wystawiam także faktury VAT za pośrednictwem firmy OKsolutions, z którą współpracuje.