Selection Check

System akwizycji danych specjalizowany pod kontem kontroli wydajność pracowników na maszynach produkcyjnych.

Opis

System Selection Check jest stosunkowo prostym i tanim systemem typu DAS (ang. Data Acquisition System). Podstawowym zadaniem systemu jest rejestrowanie danych pochodzących z zaadaptowanych urządzeń. Odpowiedzialna jest za to grupa robocza systemu, która składa się z serwera produkcyjnego oraz zestawu modułów rejestrujących dane. Następnym etapem pracy systemu jest archiwizacja oraz przetwarzanie pobranych danych przez grupę zarządzającą systemu SC. Przetwarzanie tych danych w systemie SC jest nastawione na badanie wydajności pracowników pracujących na zaadaptowanych urządzeniach. Dlatego też podczas pracy z grupą zarządzającą wymagane będzie systematyczne wprowadzania harmonogramu pracy poszczególnych pracowników na poszczególnych stanowiskach. Pozwala to systemowi generować raporty wydajności poszczególnych pracowników na podstawie danych zebranych z zaadaptowanych urządzeń.

Wdrożenie w firmie Walczak-Tartak

Pierwszy działający prototyp systemu Selection Check powstała latem 2006 roku w tartaku firmy Walczak. Głównym zadaniem systemu jest monitorowanie wydajności pracowników pracujących na skracarkach. Poniżej przedstawiona jest skracarka z zestawem czujników podłączonych do modułu SCslave. Montaż czujników został wykonany przez Andrzeja Rodziaka.

News

  • 20.07.2008 - Publikacja projektu na licencji GNU LGPL.
  • 11.02.2008 - Projekt został zaprezentowany na Politechnice Poznańskiej w formie pracy inżynierskiej i obroniony na ocenę 5.
  • 23.03.2007 - Projekt zakwalifikował się do finału konkursu Student Best Projekt w kategorii projekt pozaakademicki.
  • czerwiec 2006 - Pierwsze udane wdrożenie systemu w zakładzie firmy Walczak.

Pliki

  • Selection Check CD - wszystkie pliki projektu udostępnione na zasadach licencji GNU LGPL oraz GNU FDL.