Referencje

Inspiero - R24.com.pl

Adam Walczak kierował pracami technicznymi w projekcie R24.com.pl w ramach firmy Inspireo od jego początków w lipcu 2010 do końca tego roku. Chronologicznie był on odpowiedzialny za:

 • analizę funkcjonalną oraz techniczną systemu, spisanie specyfikacji z klientem,
 • rekrutację programistów do realizacji projektu,
 • projekt architektury systemu oraz modelu danych,
 • zarządzanie zespołem programistów oraz audyt ich pracy,
 • implementacje kluczowych elementów back-endu serwisu,
 • dokumentację systemu,
 • wdrożenie na serwerach klienta.

Adam Walczak wykonał swoją pracę solidnie, zgodnie z ustaleniami w umowie oraz specyfikacji. Dzięki jego rygorystycznemu podejściu do terminów oraz wytężonemu wysiłkowi w drugiej połowie projektu kilkakrotnie unikaliśmy opóźnień w projekcie, który miał bardzo sztywne ramy czasowe.

Jakub Grześkowiak, Inspiero

Źródło: skan referencji

PSI Sp. z o. o.

Adam Walczak pracował w PSI na stanowisku programista/projektant Java, C++ oraz Perl od marca 2008 roku do czerwca 2009. W pierwszych miesiącach pracy Adam był głównie odpowiedzialny za tworzenie skryptów Perlowych testujących dedykowane wersje systemu do zarzadzania magazynami PSIwms. W kolejnych natomiast koncentrował się na implementacji prcoesów biznesowych w ramach systemu WMS w językach C++, Java oraz Oracle PL/SQL. W trakcie swojej pracy w PSI Adam brał udział między innymi w tworzeniu dedykowanych wersji systemu PSIwms sterujacego praca głównego magazynu grupy L.P.P. S.A. w Pruszczu Gdańskim oraz magazynu firmy Kunststoff Schwanden AG w Szwajcarii.

Adam Walczak wykonywał powierzone mu zadania starannie oraz terminowo. Mimo młodego wieku bardzo dobrze odnajdywał się w dużych przedsięwzięciach. Jest osobą odpowiedzialną oraz angażującą się w życie projektu. Gdy sytuacja tego wymagała gotowy był do podejmowania pracy w nadgodzinach zarówno w biurze PSI jak i podczas wyjazdów służbowych.

Mikołaj Garbarek, Dyrektor d.s. Systemów Logistycznych i Produkcyjnych

PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sp. z o. o.

Źródło: skan referencji

Soft Solution

Adam Walczak zrealizował dla nas aplikację desktopową dla placówek naszego klienta zagranicznego. Aplikacja została wykona rzetelnie oraz według dobrze przemyślanego projektu. Wykorzystane w niej technologie obejmowały między innymi:

 • Java SE 5, Swing, log4j, Apache Commons
 • Windows Services
 • komunikacja z serwerem FTP
 • obsługa raportów HTML z archiwów ZIP

Aplikacja została dostarczona na czas i spełniła oczekiwania naszego klienta.

Stefan Makarewicz, dyrektor IT, Soft Solution

Źródło: www.softsolution.pl/adamwalczak.pdf

Dyplomy

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

Wydział: Informatyki

Kierunek: Informatyka

Specjalizacja: Inżynieria oprogramowania i baz danych

Stopień: magisterskie

Temat pracy magisterskiej: Modele biznesowe i struktury organizacyjne projektów open source

Ocena na dyplomie: bardzo dobry

Żródło: skan dyplomu

Politechnika Poznańska

Wydział: Elektryczny

Kierunek: Informatyka

Stopień: inżynierskie

Temat pracy inżynierskiej: Realizacji systemu akwizycji danych z urządzeń przemysłowych

Ocena na dyplomie: dobry plus

Źródło: skan dyplomu

Certyfikat FC in English

Ocena: B (dobry)

Źródło: skan certyfikatu