Portfolio

Wybrane aplikacje oraz systemy, które projektowałem od strony technicznej.

R24.com.pl

System zarządzania rezerwacjami umożwiliający firmom w łatwy sposób zarządzać zasobami, od których zależy dostępność usług oraz przyjmować rezerwacje przez internet.

 • back-end serwisu oparty o platformę Java 6 EE z wykorzystaniej najnowszej specyfikacji EJB 3.1
 • model danych zaimplementowany przy pomocy JPA 2
 • front-end oparty o technologie JAX-RS, JSP, HTML/CSS/JQuery
 • adres serwisu: www.r24.com.pl

TopSoccer

Zręcznościowa gra multiplayer w piłkarzyki dostępna bezpośrednio z przeglądarki WWW.

 • klient gry wykonany w JavaFX i uruchamiany przy pomocy Java Web Start
 • serwer gry napisany w języku Java
 • middleware zgodne z JMS jako warstwa komunikacyjna pomiędzy klientem, serwerem, serwisem WWW (PHP)
 • strona gry: projekt zawieszony

QP2M

Aplikacja do wymiany oraz przechowywania dużych plików na skrzynkach pocztowych.

 •  aplikacja napisana w języku C++ i oparta na platformie Qt 4
 •  dostosowanie biblioteki LHMail do potrzeb aplikacji
 •  dane aplikacji przechowywane w plikach XML opisanych przy pomocy DTD
 •  obsługa połączeń poprzez TCP/IP z możliwością szyfrowania poprzez SSL
 •  kompatybilność z OpenP2M
 •  przenośność pomiędzy systemami operacyjnymi Linux i MS Windows
 •  więcej informacji na http://qp2m.sourceforge.net

Selection Check

System akwizycji danych specjalizowany pod kontem kontroli wydajność pracowników na maszynach produkcyjnych.

 • modularna struktura, wzorce projektowe zaczerpnięte z oprogramowania systemów unix'owych

 • 8 bitowy moduł wejścia oparty na mikrokontrolerze Attiny 2313
 • program-sterownik napisany w ANSI-C dla systemów Linux'owych


 • wykorzystanie skryptów Bash do konfigurowania procesów systemu
 • przenośna aplikacja bazodanowa napisana w C/C++ oparta o bazę danych MySQL i platformę Qt 4
 • generacja raportów wydajności poszczególnych pracowników na poszczególnych stanowiskach w formacie HTML lub tekstowym
 • więcej informacji na podstronie Selection Check

XmlStacks

Interpreter autorskiego języka do przetwarzania plików XML, którego składnia jest także oparta na XML.

 • napisawny w Java SE, GUI wykonane w Swing
 • wykorzystanie modelu DOM do przetwarzania oraz XML Schema do validacji plików XML
 • wykorzystanie wzorców COC (Convention Over Configuration) oraz DRY (Don't Repeate Yor Self) razem z mechanizmem refleksji do opisu semantyki języka
 • dystrybucja aplikacji przy użyciu technologi Java Web Start
 • więcej informacji na podstronie XmlStacks

Interprzelew

Aplikacja usprawniające ręczne wystawianie oraz integrację przelewów bankowych z oprogramowaniem do zarządzania firmami.

 

 • aplikacja napisana w Java i Swing
 • system plugin'ów oparty o Spring IoC
 • wykorzystanie JDBC przy integracji z oprogramowaniem Subiekt GT
 • więcej informacji wkrótce